Update cookies preferences
Promotic

PointsSize - vlastnost objektu tvGraph

Popis:
Velikost značky datového bodu trendu (v pixelech).
Syntaxe:
Long PointsSize
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "tvTrend > Grafický mód > Body > Velikost" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Při vzniku objektu se hodnota této vlastnosti kopíruje z objektu PmgTrendViewer.GraphInit.
Viz také:
- tvGraph.PointsType (vlastnost)
- tvGraph.PointsColor (vlastnost)
- tvGraph.PointsVisible (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGraphDef = oTView.Trends("t1").GraphDefault;
oGraphDef.PointsSize = 8;
oTView.Draw();
© MICROSYS, spol. s r.o.