Promotic

Color - vlastnost objektu tvGraph

Popis:
Barva čáry grafu.
Syntaxe:
String Color
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Vlastnost vrací nebo nastaví RGB String v podobě "#RRGGBB".
Při vzniku objektu se hodnota této vlastnosti kopíruje z objektu PmgTrendViewer.GraphInit.
Pokud objekt tvTrend je připojen k serveru trendů (např. pomocí volání metody Connect), pak lze nastavit vlastnost na hodnotu "$default". V tom případě hodnota vlastnosti se načte z objektu PmaTrendGroup z konfigurátoru "Barva".
Viz také:
Příklad:
nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGraphDef = oTView.Trends("t1").GraphDefault;
oGraphDef.Color = "#00ff00";   // Zápis do vlastnosti
oTView.Draw();
© MICROSYS, spol. s r.o.