Promotic

ID - vlastnost objektu tvGraph

Popis:
Identifikátor, který jednoznačně určuje objekt tvGraph. Vlastnost je naplněna například při vzniku objektu voláním metody tvTrend.AddGraph. V objektu tvTrend nesmí existovat dva objekty tvGraph se stejným ID. V řetězci ID se nesmí vyskytovat diakritické znaky (tzn. národnostně závislé znaky).
Syntaxe:
String ID
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGraphDef = oTView.Trends("t1").GraphDefault;
var sID = oGraphDef.ID;
Příklad2:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGraph = oTView.Trends("t1").Graphs(0);
var sID = oGraph.ID;
© MICROSYS, spol. s r.o.