Promotic

PointsType - vlastnost objektu tvGraph

Popis:
Typ vykreslení značky datových bodů trendu.
Značky jsou vykreslovány, pokud jsou obě vlastnosti tvTrend.Visible a tvGraph.Visible nastaveny na true.
Syntaxe:
Long PointsType
Hodnoty:
0 - plné kolečko
1 - prázdné kolečko
2 - přeškrknuté kolečko
3 - křížek šikmý
4 - křížek rovný
5 - čtverec plný
6 - čtverec prázdný
7 - čtverec přeškrnutý
8 - trojúhelník plný
9 - trojúhelník prázdný
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "tvTrend > Grafický mód > Body > Typ" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Při vzniku objektu se hodnota této vlastnosti kopíruje z objektu PmgTrendViewer.GraphInit.
Viz také:
- tvGraph.PointsSize (vlastnost)
- tvGraph.PointsVisible (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGraphDef = oTView.Trends("t1").GraphDefault;
oGraphDef.PointsType = 8;
oTView.Draw();
© MICROSYS, spol. s r.o.