Promotic

PointsVisible - vlastnost objektu tvGraph

Popis:
Viditelnost značek datových bodů trendu.
Značky jsou vykreslovány, pokud vlastnost je nastavena na true. Zároveň musí být aktuální délka časové osy (rozdíl vlastností PmgTrendViewer.TimeMax a PmgTrendViewer.TimeMin) menší než je hodnota vlastnosti PmgTrendViewer.TimeZoomMaxForPoints.
Syntaxe:
Boolean PointsVisible
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "tvTrend > Grafický mód > Body > Viditelnost" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Při vzniku objektu se hodnota této vlastnosti kopíruje z objektu PmgTrendViewer.GraphInit.

Vlastnost může být nastavena taky nastavením vlastnosti tvTrend.PointsVisible (tato vlastnost nastaví hodnotu do všech objektů tvGraph).
Viz také:
- tvGraph.PointsType (vlastnost)
- tvGraph.PointsColor (vlastnost)
Příklad1:
Nastaví viditelnost zobrazení bodů jednotlivým objektům tvGraph
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends("t1");
var oGraph = oTrend.AddGraph(1, 0, "LimitVal(gt;100)");

oTrend.GraphDefault.PointsVisible = true;
if (oGraph)
{
oGraph.PointsVisible = true;
}
Příklad2:
Nastaví viditelnost zobrazení bodů všem objektům tvGraph
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends("t1");
var oGraph = oTrend.AddGraph(1, 0, "LimitVal(gt;100)");

oTrend.PointsVisible = true;
© MICROSYS, spol. s r.o.