Promotic

PointsVisible - właściwość obiektu tvGraph

Opis:
Widoczność znaków punktów danych trendu.
Znaki są wyświetlane, jeżeli właściwość jest ustawiona na true. Jednocześnie musi być bieżący długość osi czasu (różnica właściwości PmgTrendViewer.TimeMax oraz PmgTrendViewer.TimeMin) mniejsze niż wynosi wartość właściwości PmgTrendViewer.TimeZoomMaxForPoints.
Składnia:
Boolean PointsVisible
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "tvTrend > Tryb graficzny > Punkty > Widoczność" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Przy powstaniu obiektu wartość tej właściwości zostanie skopiowana z obiektu PmgTrendViewer.GraphInit.

Właściwość może zostać ustawiona również przez ustawienie właściwości tvTrend.PointsVisible (ta właściwość ustawia wartość do wszystkich obiektów tvGraph).
Patrz również:
- tvGraph.PointsType (właściwość)
- tvGraph.PointsColor (właściwość)
Przykład1:
Ustawia widoczność punktów dla pojedyńczych obiektów tvGraph
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends("t1");
var oGraph = oTrend.AddGraph(1, 0, "LimitVal(gt;100)");

oTrend.GraphDefault.PointsVisible = true;
if (oGraph)
{
oGraph.PointsVisible = true;
}
Przykład2:
Ustawia widoczność punktów dla wszystkich obiektów tvGraph
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends("t1");
var oGraph = oTrend.AddGraph(1, 0, "LimitVal(gt;100)");

oTrend.PointsVisible = true;
© MICROSYS, spol. s r. o.