Promotic

FillType - właściwość obiektu tvGraph

Opis:
Typ wypełnienia obszaru wykresu trendu.
Składnia:
Long FillType
Wartości:
0 - Bez wypełnienia
1 - Wypełnienie obszaru mniejszych wartości (pod wykresem)
2 - Wypełnienie obszaru większych wartości (nad wykresem)
3 - Całkowite wypełnienie obszaru wykresu
10 - Wypełnienie obszaru do wartości limitu kolorem FillColor.
11 - Wypełnienie obszaru do wartości limitu kolorem FillColor. Obszar mniejszych wartości jest wypełniony kolorem FillColor2.
12 - Wypełnienie obszaru do wartości limitu kolorem FillColor. Obszar większych wartości jest wypełniony kolorem FillColor2.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "tvTrend > Tryb graficzny > Wypełnienie > Typ" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Przy powstaniu obiektu wartość tej właściwości zostanie skopiowana z obiektu PmgTrendViewer.GraphInit.
 
Wartości FillType=10/11/12 można wprowadzić tylko wtedy,
- jeżeli tvGraph.Type není "Const(x)".
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGraphDef = oTView.Trends("t1").GraphDefault;
var nFillType = oGraphDef.FillType;   // Odczyt z właściwości

oGraphDef.FillType = 1;   // Zapis do właściwości
oTView.Draw();
© MICROSYS, spol. s r. o.