Promotic

SetValidityFce - metoda obiektu tvGraph

Opis:
Ustawia funkcję ważności dla obiektu tvGraph.
Punkty danych trendu (patrz obiekt tvPoints) są sprawdzane przez każdy obiekt typu tvGraph (w obiekcie tvTrend może być wytworzonych kilka takich obiektów, patrz metoda tvTrend.AddGraph). Przedział czasu, w którym punkty danych odpowiadają funkcji ważności niektórego z tych obiektów, zostaje wykreślony przez ten obiekt tvGraph.
Zazwyczaj nie jest konieczne wywołanie funkcji SetValidityFce, ponieważ funkcja ważności jest ustawiona również podczas powstania obiektu tvGraph przy wywołaniu metody tvTrend.AddGraph, gdzie taką funkcję ważności można wprowadzić w formie parametru.
Składnia:
Long SetValidityFce(String sValidityFce)
Parametry:
sValidityFce(String) Tekstowa definicja warunku, kiedy zostanie zastosowany określony obiekt tvGraph.
W następującym tekstu za val jest podstawiana liczba rzeczywista oraz xx ma następujące znaczenia:
gt=większe niż, ge=większe lub równe, eq=równe, le=mniejsze lub równe, lt=mniejsze niż.
"LimitVal(xx;val)" - Obiekt tvGraph zostanie zastosowany, jeżeli wartości punktów danych w obiekcie tvPoints są większe (równe, mniejsze patrz xx) w porównaniu do wartości rzeczywistej val.
Przykład: "LimitVal(gt;100)"
"LimitTrend(xx;t1)" - Obiekt tvGraph zostanie zastosowany, jeżeli wartości punktów danych w obiekcie tvPoints są większe (równe, mniejsze patrz xx) w porównaniu do wartości punktów danych innego trendu, którego tvTrend.ID jest równe t1.
Przykład: "LimitTrend(gt;t1)"
"LimitTrendCompare(xx;t1;val)" - Obiekt tvGraph zostanie zastosowany, jeżeli wartości punktów danych innego trendu (tvTrend.ID jest równe t1) są większe, równe, mniejsze patrz xx) w porównaniu do wartości rzeczywistej val.
Przykład: "LimitTrendCompare(gt;t1;100)"
"AlwaysTrue" - Obiekt tvGraph zostanie zawsze zastosowany.
"AlwaysFalse" - Obiekt tvGraph nie zostanie nikdy zastosowany z takim ustawieniem.
Ustawienie to jest przeznaczone np. do "zablokowania" obiektu tvGraph. Można tak np. przygotować kilka obiektów tvGraph, każdy z ustawieniem "AlwaysFalse" a później dynamicznie tylko jeden zezwolić z ustawieniem np. "AlwaysTrue".
Wartość zwrotna:
0 - Błąd składni. Funkcja ważności nie została zdefiniowana.
1 - Funkcja ważności "AlwaysFalse" została poprawnie zdefiniowana.
2 - Inna funkcja ważności została poprawnie zdefiniowana.
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
 
Wstępnie ustawione wartości funkcji ważności są umieszczone w konfiguratorze "tvTrend > Wygląd > Ważność".
Patrz również:
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends("t1");
var oGraph = oTrend.AddGraph(1, 0, "");
var nRet = oGraph.SetValidityFce("LimitVal(gt;100)");

if (nRet > 0)
{
// OK
}
Przykład2:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oGraph.SetValidityFce("LimitTrend(gt;t1)");
Przykład3:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oGraph.SetValidityFce("LimitTrendCompare(gt;t1;0)");
© MICROSYS, spol. s r.o.