Promotic

Edycja trendu - karta obiektu tvTrend

Opis:
Ustawienie trendowanej danej.
Połączenie do źródła danych:
SerwerJeżeli w aplikacji nie ma żadnego obiektu PmaTrendGroup, wtedy opcja "Trendy tej aplikacji" nie jest wyświetlona.
Jeżeli jest wytworzone nowe podłączenie Webowe do innego serwera trendów (przy pomocy opcji "Podłącz trendy pod innym URL adresem" - AddServer), wtedy taki nowy serwer zostanie dodany do listy.
Bez podłączenia
Trendy tej aplikacji
Podłącz trendy pod innym URL adresem - Umożliwia wytworzyć nazwane podłączenie do odległego serwera trendów.
Można określić następujące pozycje:
Server nameNazwa serwera dla użytkownika (nazwa zostanie wyświetlona w liście Serwer)
AdresAdres serwera trendów, do którego jest podłączony wyświetlany trend. Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ConnectionServer.
UżytkownikNazwa użytkownika. Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ConnectionUser.
HasłoHasło użytkownika. Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ConnectionPassword.
GrupaWybór grupy podłączonego trendu. Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ConnectionGroup.
ZmiennaWybór zmiennej w grupie podłączonego trendu. Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ConnectionItem.
Ustawienia podstawowe:
Widoczność przebieguWidoczność przebiegu oraz punktów trendu. Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Visible.
Nazwa trenduNazwa trendu dla użytkownika. Może być wartość $default (value). Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
JednostkaJednostka danej trendu. Może być wartość $default (value). Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Unit.
MinimumMinimalna wartość do wyświetlenia trendu. Może być wartość $default (value). Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ValueMin.
MaksymumMaksymalna wartość do wyświetlenia trendu. Może być wartość $default (value). Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ValueMax.
KolorZapis (w układzie szesnastkowym) wartości koloru, np. "#ffff00". Może być wartość $default (value). Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Color.
Trend IDIdentyfikator tego obiektu. Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ID.
Wygląd:
StylWybór stylu (obiektu graficznego)
WażnośćUstawia funkcję ważności dla danego stylu (obiekt tvGraph). Patrz metoda GetValidityFce oraz metoda SetValidityFce.
DodajWytworzy nowy Styl (obiekt tvGraph) dla zaznaczonej pozycji z ustawieniem ID. Patrz metoda AddGraph.
UsuńUsunie zaznaczony obiekt typu tvGraph. Patrz metoda RemoveGraph.
Tryb graficzny/Tryb tabelkowyPrzycisk do przełączenia trybu wyświetlania
Tryb graficzny:
Ustawienie jest wyświetlone jeżeli przeglądarka jest w trybie Tryb graficzny
Typ wykresuKonfigurator ten stawia wartość początkową właściwości tvGraph.Type.
Liniowy
Schody
Schody poziome
Słupki - Selektor Wypełnienie, Szerokość, Kolor2
Słupki 3D - Selektor Wypełnienie, Szerokość, Kolor2
Stała - Pole wejścia wartości stałej
Linia:
TypTyp linii łączącej punkty trendu. Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości LineType.
0 = ciągła
1 = kreskowana
2 = kropkowana
3 = kreskowo-kropkowana
SzerokośćSzerokość linii (paska, ...) wykresu (w pikselach). Musi być większe lub równe 1. Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Width.
Kolor2Zapis (w układzie szesnastkowym) wartości koloru, np. "#ffff00".
Wypełnienie:
TypTyp wypełnienia obszaru wykresu - na ustawienie ma wpływ wybrany typ wykresu. Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości FillType.
0 = żadne - Bez wypełnienia
1 = dolne - Wypełnienie obszaru mniejszych wartości (pod wykresem)
2 = górne - Wypełnienie obszaru większych wartości (nad wykresem)
3 = cała powierzchnia - Całkowite wypełnienie obszaru wykresu
10 = do limitu - Wypełnienie obszaru do wartości limitu kolorem FillColor.
11 = do limitu oraz w dół - Wypełnienie obszaru do wartości limitu kolorem FillColor. Obszar mniejszych wartości jest wypełniony kolorem FillColor2.
12 = do limitu oraz w górę - Wypełnienie obszaru do wartości limitu kolorem FillColor. Obszar większych wartości jest wypełniony kolorem FillColor2.
KolorKolor wypełnienia wykresu. Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości FillColor.
Kolor2Kolor wypełnienia wykresu - jeżeli właściwość tvGraph.FillType jest ustawiona na typ wypełnienia (np. 11,12). Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości FillColor2.
Punkty:
WidocznośćWidoczność symboli punktów trendu. Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PointsVisible.
TypTyp wyświetlenia symbolu punktów trendu. Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PointsType.
0 = okrąg wypełniony
1 = okrąg pusty
2 = okrąg oraz krzyż
3 = krzyż ukośny
4 = krzyż pionowy
5 = kwadrat wypełniony
6 = kwadrat pusty
7 = kwadrat oraz krzyż
8 = trójkąt wypełniony
9 = trójkąt pusty
KolorKolor symbolu punktu trendu. Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PointsColor.
WielkośćWielkość symbolu punktu trendu (w pikselach). Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PointsSize.
Widoczność wartości
Widoczność - Widoczność wartości punktów trendu. Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ValuesVisible.
Tryb tabelkowy:
Ustawienie jest wyświetlone jeżeli przeglądarka jest w trybie Tryb tabelkowy
Szerokość kolumny wartościKonfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TableColumnWidth.
TableColumnWidth - Szerokość w pikselach
Wszystkie do szerokości przeglądarki - przycisk przeliczenia automatycznego
Kolor:
TłoKolor tła kolumny wartości w trybie tabelkowym. Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TableBgColor.
TekstKolor tekstów wartości w kolumnie w trybie tabelkowym. Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TableTextColor.
Czcionka:
NazwaCzcionka pisma w kolumnie wartości w trybie tabelkowym. Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TableFont.
MS Sans Serif
Arial
Verdana
Times New Roman
Courier New
WielkośćWielkość czcionki w kolumnie wartości w trybie tabelkowym. Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TableFont.
6
8
9
10
11
12
14
16
18
20
22
24
28
GrubaGrubość czcionki w kolumnie wartości w trybie tabelkowym. Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TableFont.
KursywaUkośność czcionki w kolumnie wartości w trybie tabelkowym. Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TableFont.
Format:
TypTyp wprowadzania formatu wartości w trybie tabelkowym. Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TableFormatType.
0 = według ilości miejsc dziesiętnych
10 = według reguły formatowania
25 = jako data
WartośćFormat wartości kolumny wartości. Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości TableFormat.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r.o.