Promotic

Visible - właściwość obiektu tvTrend

Opis:
Widoczność przebiegu i punktów trendu.
Ustawienie właściwości na true (wartość domyślna) oznacza widoczność.
Składnia:
Boolean Visible
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "tvTrend > Ustawienia podstawowe > Widoczność przebiegu" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- tvGraph.PointsVisible (właściwość)
- tvTrend.PointsVisible (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
oTrend.Visible = true;
© MICROSYS, spol. s r. o.