Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Visible - wlaściwość obiektu tvTrend

Opis:
Widoczność przebiegu i punktów trendu. Ustawienie właściwości na true (wartość domyślna) oznacza, że przebieg jest widoczny.
Składnia:
Boolean Visible
Wołanie:
oTrend.Visible = b
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Ustawienia podstawowe > Widoczność przebiegu" niniejszego obiektu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice