Update cookies preferences
Promotic

Disconnect - metoda obiektu tvTrend

Opis:
Odłączenie się obiektu tvTrend od źródła danych - od serwera trendów.
Składnia:
Boolean Disconnect()
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
 
Od chwili wywołania tej metody dane z serwera trendów nie są już dłużej uzyskiwane. Kiedykolwiek później można się ponownie podłączyć do serwera trendów przez wywołanie metody Connect.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
if (oTrend)
{
oTrend.Disconnect();
}
© MICROSYS, spol. s r.o.