Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

ConnectionItem - właściwość obiektu tvTrend

Opis:
Identyfikacja trendowanej zmiennej w obiekcie PmaTrendGroup, z której dane odczytuje obiekt tvTrend, i której przebieg jest wyświetlany.

Jest to wartość konfiguratora "Identyfikator trendu" w rozszerzeniu danych ExtTrend.

Składnia:
String ConnectionItem
Wołanie:
oTrend.ConnectionItem = s
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Podłączenie do źródła danych > Zmienna" tego obiektu.
 
Podczas zapisu do tej właściwości jest konieczne wywołać metodę Connect z parametrem nType=0.
Patrz również:
- tvTrend.ConnectionServer (właściwość)
- tvTrend.ConnectionGroup (właściwość)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice