Promotic

ConnectionItem - właściwość obiektu tvTrend

Opis:
Identyfikator trendowanej zmiennej w obiekcie PmaTrendGroup, z której dane odczytuje obiekt tvTrend, i której przebieg jest wyświetlany.
Jest to wartość konfiguratora "Identyfikator trendu" w rozszerzeniu danych ExtTrend.
Składnia:
String ConnectionItem
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "tvTrend > Połączenie do źródła danych > Zmienna" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Podczas zapisu do tej właściwości jest konieczne wywołać metodę Connect z parametrem nType=0.
Patrz również:
- tvTrend.ConnectionServer (właściwość)
- tvTrend.ConnectionGroup (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
if (oTrend)
{
var sItem = oTrend.ConnectionItem;   // Odczyt z właściwości
// lub
oTrend.ConnectionItem = "t2";   // Zapis do właściwości
}
© MICROSYS, spol. s r.o.