Update cookies preferences
Promotic

Name - właściwość obiektu tvTrend

Opis:
Nazwa trendu dla użytkownika.
Składnia:
String Name
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "tvTrend > Ustawienia podstawowe > Nazwa trendu" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Jeżeli obiekt tvTrend jest podłączony do serwera trendów (np. przy pomocy wywołanie metody Connect), wtedy właściwość można ustawić na wartość "$default". W tym przypadku wartość właściwości jest wczytana z obiektu PmaTrendGroup z konfiguratora "Wyświetlana nazwa trendu".
 
Nazwa jest wypełniona na przykład przy powstaniu trendu przez wywołanie metody PmgTrendViewer.AddTrend.
Patrz również:
- tvTrend.ID (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
if (oTrend)
{
var sName = oTrend.Name;   // Odczyt z właściwości
// lub
oTrend.Name = "Temperatura";   // Zapis do właściwości
}
© MICROSYS, spol. s r.o.