Update cookies preferences
Promotic

Index - właściwość obiektu tvTrend

Opis:
Właściwość zwraca lub ustawia kolejność obiektu tvTrend.
Składnia:
Long Index
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Kolejność obiektu jest dana sposobem wywołania metod PmgTrendViewer.AddTrend lub PmgTrendViewer.InsertTrend.
Trendy (przebiegi poszczególnych trendów) są wykreślane kolejno według kolejności. U góry jest wykreślony aktywny trend - jego indeks jest określony właściwością PmgTrendViewer.TrendActive.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends("t1");
if (oTrend)
{
var nIndex = oTrend.Index;   // Odczyt z właściwości
oTrend.Index = 2;   // Zapis do właściwości
}
© MICROSYS, spol. s r.o.