Promotic

Unit - właściwość obiektu tvTrend

Opis:
Jednostka danej trendu.
Składnia:
String Unit
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "tvTrend > Ustawienia podstawowe > Jednostka" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Jeżeli obiekt tvTrend jest podłączony do serwera trendów (np. przy pomocy wywołanie metody Connect), wtedy właściwość można ustawić na wartość "$default". W tym przypadku wartość właściwości jest wczytana z obiektu PmaTrendGroup z konfiguratora "Jednostka".
Patrz również:
- tvTrend.ID (właściwość)
- tvTrend.Name (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
var sUnit = oTrend.Unit;
© MICROSYS, spol. s r.o.