Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Unit - wlaściwość obiektu tvTrend

Opis:
Jednostka danej trendu.
Składnia:
String Unit
Wołanie:
oTrend.Unit = s
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Ustawienia podstawowe > Jednostka" niniejszego obiektu.

Jeżeli obiekt tvTrend jest podłączony do serwera trendów (np. przy pomocy wywołanie metody Connect), wtedy właściwość można ustawić na wartość "$default". Wtedy wartość właściwości jest wczytana z obiektu PmaTrendGroup z konfiguratora "Jednostka".

Patrz również:
- ID
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice