Promotic

ResetType - właściwość obiektu tvTrend

Opis:
Typ kreślenia nieważnych obszarów.
Nieważnym obszarem w przebiegu trendu jest zakres czasu, kiedy aplikacja była zatrzymana lub doszło do innego wypadnięcia w runtime, pierwszy trendowany punkt po wznowieniu aplikacji m austawiony atrybut reset.
Składnia:
Long ResetType
Wartości:
0 - Nieważny obszar (obszar resetu) nie jest wykreślany
2 (domyślnie) - Systamowe kreślenie nieważnych obszarów linią przerywaną o grubości 1 i takiego samego koloru jak GraphDefault
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);

var nResetType = oTrend.ResetType;   // Odczyt z właściwości
oTrend.ResetType = 0;   // Zapis do właściwości
© MICROSYS, spol. s r. o.