Promotic

CursorValue - metoda obiektu tvTrend

Opis:
Wartość odpowiadająca punktowi przecięcia pionowej linii kursora z wykresem trendu.
Składnia:
Double CursorValue([Long nStyle])
Parametry:
nStyle[opcjonalne] (Long) Bliższe określenie punktu przecięcia.
0 (domyślnie) - Jest wyszukiwany punkt danych, którego czas jest mniejsze lub równe od czasu pionowej linii kursora
1 - Jest wyszukiwany punkt danych, którego czas jest większe lub równe od czasu pionowej linii kursora
2 - Jest wyszukiwany czasowo najbliżej położony punkt danych od czasu pionowej linii kursora
Wartość zwrotna:
Metoda zwraca wartość null dla JavaScript lub Empty dla VBScript (można sprawdzić przy pomocy metody Pm.IsValid) w następujących przypadkach:
- jeżeli w buforze punktów nie znajduje się żaden punkt (właściwość nie ma czego zwrócić)
- jeżeli nie jest włączony kursor (tzn. jest ustawione PmgTrendViewer.CursorType = 0)
- jeżeli jest tryb tabelkowy (tzn. jest ustawione PmgTrendViewer.ViewMode = "table")
Notatka:
Metoda ta działa także w Web panelach.
 
Metoda jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.
Patrz również:
- tvTrend.CursorLevel (właściwość)
- PmgTrendViewer.CursorType (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
if (oTrend)
{
var nCursorValue = oTrend.CursorValue(2);
}
© MICROSYS, spol. s r.o.