Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CursorValue - metoda obiektu tvTrend

Opis:
Wartość odpowiadająca punktowi przecięcia pionowej linii kursora z wykresem trendu.
Składnia:
Double CursorValue([Long nStyle])
Wołanie:
n = oTrend.CursorValue(nStyle)
Parametry:
nStyle[opcjonalne] (Long) Bliższe określenie punktu przecięcia.
0 (domyślnie) - Jest wyszukiwany punkt danych, którego czas jest mniejsze lub równe od czasu pionowej linii kursora
1 - Jest wyszukiwany punkt danych, którego czas jest większe lub równe od czasu pionowej linii kursora
2 - Jest wyszukiwany czasowo najbliżej położony punkt danych od czasu pionowej linii kursora
Wartość zwrotna:
Metoda zwraca może zwracać wartość: null dla JavaScript lub Empty pro VBScript (można sprawdzić przy pomocy metody Pm.IsValid). Wartość tą zwraca w następujących przypadkach:
- jeżeli w buforze punktów nie znajduje się żaden punkt (właściwość nie ma czego zwrócić)
- jeżeli nie jest włączony kursor (tzn. jest ustawione PmgTrendViewer.CursorType = 0)
- jeżeli jest tryb tabelkowy (tzn. jest ustawione PmgTrendViewer.ViewMode = "table")
Notatka:

Metoda jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice