Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CursorType - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Typ kursora, jego wygląd. Kursor jest wskaźnikiem graficznym, który pojawia się kliknięciem myszki. Umożliwia określenie czasu i wartości punktu trendu zaznaczonego przez kursor w formie graficznej lub przy pomocy właściwości CursorTime oraz tvTrend.CursorValue.
Składnia:
Long CursorType
Wołanie:
oTView.CursorType = n
Wartości:
0 - bez kursora
1 (domyślnie) - krzyżowy
2 - linia pionowa
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Typ kursora" tego obiektu.

Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.

Patrz również:
- PmgTrendViewer.CursorColor (właściwość)
- PmgTrendViewer.CursorTime (właściwość)
- tvTrend.CursorLevel (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.CursorType = 1;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice