Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

CursorType - właściwość obiektu PmgTrendViewer

Opis:
Typ kursora, jego wygląd. Kursor jest wskaźnikiem graficznym, który pojawia się kliknięciem myszki. Umożliwia określenie czasu i wartości punktu trendu zaznaczonego przez kursor w formie graficznej lub przy pomocy właściwości CursorTime oraz tvTrend.CursorValue.
Składnia:
Long CursorType
Wartości:
0 - bez kursora
1 (domyślnie) - krzyżowy
2 - linia pionowa
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Typ kursora" tego obiektu.
 
Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.
Patrz również:
- PmgTrendViewer.CursorColor (właściwość)
- PmgTrendViewer.CursorTime (właściwość)
- tvTrend.CursorLevel (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var nCursorType = oTView.CursorType;   // odczyt

oTView.CursorType = 1;   // zapis
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice