Promotic

PointsColor - właściwość obiektu tvTrend

Opis:

Ustawienie koloru punktów danych trendu. Zapis do tej właściwości ustawia wymaganą wartość koloru (RGB String w formie "#RRGGBB") do wszystkich skonstruowanych obiektów tvGraph do właściwości tvGraph.PointsColor.
Składnia:
String PointsColor
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.
Właściwość zwraca lub ustawia RGB String w formie "#RRGGBB".
Patrz również:
Przykład:
ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
oTrend.PointsColor = "#00ff00";
© MICROSYS, spol. s r.o.