Update cookies preferences
Promotic

CursorLevel - właściwość obiektu tvTrend

Opis:
Wartość wybranego trendu w pozycji określonej przez kursor (tylko jeżeli CursorType = 1).
Składnia:
Double CursorLevel
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Właściwość jest wykorzystana tylko jeżeli jest ustawiony tryb graficzny.
Patrz również:
- PmgTrendViewer.CursorType (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
if (oTrend)
{
var nCursorLevel = oTrend.CursorLevel;   // Odczyt z właściwości
}
© MICROSYS, spol. s r.o.