Promotic

GraphDefault - właściwość obiektu tvTrend

Opis:
Zwraca podstawowy obiekt typu tvGraph.
Składnia:
Object GraphDefault
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Obiekt ten w obiekcie tvTrend zawsze istnieje (tzn. jest wytworzony podczas powstania obiektu tvTrend). Jeżeli nie jest skonstruowany żaden inny obiekt typu tvGraph na przykład przy pomocy funkcji AddGraph lub nie jest spełniona funkcja ważności tych skonstruowanych obiektów, wtedy przebieg trendu jest wykreślany przez ten domyślny obiekt.
Bezpośrednio po powstaniu tego obiektu jest wykonane skopiowanie właściwości z obiektu PmgTrendViewer.GraphInit do obiektu GraphDefault, można więc wygląd graficzny wszystkich nowo powstających obiektów tvTrend w prosty sposób zmieniać przez ustawienie w GraphInit. Następującym zaposem do właściwości obiektu GraphDefault można kiedykolwiek zmienić sposób wykreślania.
Opis sposobu wykreślania przebiegu trendowanej wartości patrz obiekty tvTrend oraz tvGraph.
Patrz również:
- tvTrend.Graphs (metoda)
Przykład:
Ustawienie właściwości Color (kolor linii przebiegu trendu) w podstawowym obiekcie typu tvGraph.
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
var oGraph = oTrend.GraphDefault;
oGraph.Color = "#00ff00";   // ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB"
© MICROSYS, spol. s r.o.