Promotic

ConnectionType - właściwość obiektu tvTrend

Opis:
Typ podłączenia do serwera trendów.
Składnia:
Long ConnectionType
Wartości:
0 - obiekt trend nie podłącza się do żadnego źródła danych
1 - lokalne podłączenie do serwera trendów działającemu w tej samej aplikacji jak przeglądarka
2 - podłączenie do odległego serwera trendów przy pomocy usług Webowych. Dane są przesyłane w formacie XML.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Podczas zapisu do tej właściwości jest konieczne wywołać metodę Connect z parametrem nType=0.
Patrz również:
- tvTrend.ConnectionServer (właściwość)
- tvTrend.ConnectionGroup (właściwość)
- tvTrend.ConnectionItem (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
if (oTrend)
{
var nConnType = oTrend.ConnectionType;   // Odczyt z właściwości
// lub
oTrend.ConnectionType = 2;   // Zapis do właściwości
}
© MICROSYS, spol. s r.o.