Update cookies preferences
Promotic

ConnectionType - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Typ připojení k serveru trendů.
Syntaxe:
Long ConnectionType
Hodnoty:
0 - trend objekt se nepřipojuje k žádnému zdroji dat
1 - lokální připojení k serveru trendů běžícímu ve stejné aplikaci jako prohlížeč
2 - připojení ke vzdálenému serveru trendů pomocí Web služeb. Data jsou zasílána ve formátu XML.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Po zápisu do této vlastnosti je nutno volat metodu Connect s parametrem nType=0.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
if (oTrend)
{
var nConnType = oTrend.ConnectionType;   // Čtení z vlastnosti
// nebo
oTrend.ConnectionType = 2;   // Zápis do vlastnosti
}
© MICROSYS, spol. s r.o.