Update cookies preferences
Promotic

RemoveGraph - metoda objektu tvTrend

Popis:
Odstraní existující objekt typu tvGraph.
Syntaxe:
Boolean RemoveGraph(Long nIndex)
Parametry:
nIndex(Long) Odstraní nIndex-tý graf v seznamu grafů
Vrácená hodnota:
true - Objekt byl úspěšně smazán
false - nIndex-tý objekt nebyl nalezen
Poznámka:
Tato metoda je funkční i ve Web obrazech.
 
Smazání objektu typu tvGraph lze provést v konfigurátoru "tvTrend > Vzhled > Odstranit".
Viz také:
- tvTrend.AddGraph (metoda)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
if (oTrend)
{
var nGraphs = oTrend.GraphsCount;
if (nGraphs)
{
oTrend.RemoveGraph(nGraphs);
}
}
© MICROSYS, spol. s r.o.