Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

RemoveGraph - metoda objektu tvTrend

Popis:
Metoda slouží ke smazání existujícího nIndex-tého objektu typu tvGraph.
Syntaxe:
Boolean RemoveGraph(Long nIndex)
Parametry:
nIndex(Long) smaže nIndex-tý graf v seznamu grafů
Vrácená hodnota:
true - Objekt byl úspěšně smazán
false - nIndex-tý object nebyl nalezen
Poznámka:
Smazání objektu typu tvGraph lze provést v konfigurátoru "Vzhled > Odstranit".
Viz také:
- tvTrend.AddGraph (metoda)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oTrend = oTView.Trends(0);
if (oTrend)
{
var nGraphs = oTrend.GraphsCount;
if (nGraphs)
oTrend.RemoveGraph(nGraphs);
}
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice