Promotic

LabelBorderFormat - vlastnost objektu tvTrend

Popis:
Formát popisků okrajů stupnice.
Syntaxe:
Variant LabelBorderFormat
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Nastavení této vlastnosti je stejné jako zadání vlastnosti tvScale.LabelBorderFormat a význam závisí na hodnotě vlastnosti tvScale.LabelBorderFormatType.
Navíc zde lze zadat hodnotu trend.LabelBorderFormat="$dbind", to znamená, že tato vlastnost nedrží vlastní hodnotu formátu, ale načítá ji z vlastnosti tvScale.LabelBorderFormat.
Výchozí hodnota je "$dbind".
Viz také:
Příklad:
Pokud bude aktivní trend (viz vlastnost PmgTrendViewer.TrendActive) první trend (trend na indexu 0), pak popisky okrajů hodnotové stupnice budou numerické hodnoty na 0 desetinných míst. Pokud bude aktivní trend druhý trend (trend na indexu 1), pak popisky okrajů hodnotové stupnice budou numerické hodnoty na 2 desetinná místa. Popisky okrajů časové stupnice budou časy s formátem: den.měsíc.rok NovýŘádek hodina:minuta:sekunda.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oScaleTime = oTView.ScaleTime;
var oScaleValue = oTView.ScaleValue;

oScaleValue.LabelBorderFormatType = 1;
oTView.Trends(0).LabelBorderFormat = 0;
oTView.Trends(1).LabelBorderFormat = 2;
oScaleTime.LabelBorderFormatType = 10;
oScaleTime.LabelBorderFormat = "%d.%m.%Y\\n%H:%M:%S";
© MICROSYS, spol. s r.o.