Promotic

Objekt tvTrend (TrendsView trend)

Popis:
Viz: tvTrend - Podrobný popis objektu

Objekt typu tvTrend představuje průběh jedné trendované proměnné.
Vlastnosti a metody:
AddGraphVytvoří nový objekt typu tvGraph
ConnectPřipojení objektu tvTrend ke zdroji dat
ConnectionGroupIdentifikátor skupiny (objektu PmaTrendGroup) v serveru trendů (v aplikaci PROMOTIC), ke které se prohlížeč trendů připojuje
ConnectionItemIdentifikátor trendované proměnné v objektu PmaTrendGroup
ConnectionPasswordHeslo uživatele pro přístup k serveru trendů
ConnectionServerAdresa serveru trendů (aplikace PROMOTIC), ke kterému je zobrazovaný trend připojen
ConnectionTypeTyp připojení k serveru trendů
ConnectionUserUživatel definovaný v serveru trendů (v aplikaci PROMOTIC), ke kterému se připojuje tento prohlížeč trendů
CursorLevelVýška vodorovné čáry kursoru trendu
CursorValueHodnota odpovídající průsečíku svislé čáry kursoru s grafem trendu
DisconnectOdpojení objektu tvTrend od zdroje dat
DlgPropertiesOtevření zadávacího okna pro runtime konfiguraci objektu tvTrend
DrawAfterPointsTypeTyp kreslení predikce do budoucna
DrawBeforePointsTypeTyp kreslení predikce do minulosti
EnabledInTableNastavení/zjištění zda daný objekt tvTrend bude viditelný v tabulkovém módu
GraphDefaultVrací základní objekt typu tvGraph
GraphsVrací vybraný objekt typu tvGraph
GraphsCountVrací počet objektů tvGraph
IDIdentifikátor tohoto objektu
IndexPořadí objektu
LabelBorderFormatFormát popisků okrajů stupnice
LabelFormatFormát popisků stupnice
NameUživatelský název trendu
PointsObjekt typu tvPoints
PointsColorBarva bodů
PointsVisibleViditelnost značek datových bodů trendu
RemoveGraphOdstraní existující objekt typu tvGraph
ResetTypeTyp kreslení neplatných oblastí
TableColumnWidthŠířka sloupce hodnot v tabulkovém módu
UnitJednotka proměnné trendu
UserValueUživatelsky zadaná hodnota
ValueMaxMaximální hodnota pro zobrazení trendu
ValueMinMinimální hodnota pro zobrazení trendu
ValueZoomModeZpůsob nastavování rozsahu hodnotové osy
VisibleViditelnost průběhu a bodů trendu
Související objekty:
tvGraph(TrendViewer graf) Objekt pro kreslení průběhu trendu
tvPoints(TrendViewer body) Objekt který drží datové body trendu
Konfigurační karty:
Editace trenduNastavení trendové proměnné
Navigace:
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.