Promotic

TrendsCount - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Vrací počet zkonstruovaných podobjektů typu tvTrend.
Syntaxe:
Long TrendsCount
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Maximální počet trendů je 255.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var nCount = oTView.TrendsCount;
© MICROSYS, spol. s r.o.