Promotic

Objekt tvScale (TrendViewer stupnice)

Popis:
Viz: tvScale - Podrobný popis objektu

Objekt představuje stupnici.
Vlastnosti a metody:
AlignType Typ zarovnání levého/dolního okraje stupnice (zastaralé)
AlignValue Hodnota zarovnání levého/dolního okraje stupnice (zastaralé)
Direction Směr vykreslování hodnot na časové ose nebo na hodnotové ose
Distance Vzdálenost stupnice od plochy grafu
LabelBorderColor Barva popisků okrajů stupnice
LabelBorderFont Písmo okrajů stupnice
LabelBorderFormat Formát popisků okrajů stupnice
LabelBorderFormatType Typ formátu popisků okrajů stupnice
LabelBorderVisible Viditelnost popisků okrajů stupnice
LabelColor Barva popisků stupnice
LabelDistance Vzdálenost popisků stupnice od hlavních čarek stupnice
LabelFont Písmo popisků stupnice
LabelFormat Formát popisků stupnice
LabelFormatType Typ formátu popisků stupnice
LabelVisible Viditelnost popisků vnitřní části stupnice
Location Typ umístění stupnice hodnotové/časové
MinorTicksColor Barva vedlejších dílků stupnice
MinorTicksLength Délka čárky vedlejších dílků
MinorTicksNum Počet vedlejších dílků mezi dvěma hlavními
MinorTicksWidth Šířka čárky vedlejších dílků
Ticks Vrací objekt typu tvTicks
TicksColor Barva popisků hlavních dílků stupnice
TicksLength Délka čárky hlavních dílků
TicksWidth Šířka čárky hlavních dílků
Související objekty:
tvTicks(TrendViewer dílky stupnice) Objekt pro konfiguraci rozložení dílků stupnice nebo čar mřížky
Navigace:
 
 
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice