Promotic

Location - vlastnost objektu tvScale

Popis:
Typ umístění hodnotové stupnice nebo časové stupnice.
Syntaxe:
Long Location
Hodnoty:
0 - není vykreslena
1 - je vykreslena vlevo/dole
2 - je vykreslena vpravo/nahoře
3 - je vykreslena na obou stranách
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Umístění" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oScaleTime = oTView.ScaleTime;
var oScaleValue = oTView.ScaleValue;

oScaleTime.Location = 1;
oScaleValue.Location = 1;
Příklad2:
Viz příklad v popise objektu tvScale - Podrobný popis objektu
© MICROSYS, spol. s r.o.