Promotic

AlignType - vlastnost objektu tvScale

Popis:
Typ zarovnání levého/dolního okraje stupnice.
Tato vlastnost je zastaralá (ale funkční) a je lepší použít vlastnost tvTicks.AlignType.
Syntaxe:
Long AlignType
Hodnoty:
0 (přednastaveno) - Žádné zarovnání
1 - Zarovnání na násobek absolutní hodnoty. Ve vlastnosti AlignValue je zadána hodnota (buď reálné číslo v případě hodnotové stupnice nebo čas typu Date v případě časové stupnice), jejíž násobek se má nacházet na levém/dolním okraji stupnice.
V případě hodnotové osy (Y-ové) je v AlignValue reálné číslo. Například 10 ve vlastnosti AlignValue znamená, že dolní okraj stupnice bude na nějakém násobku hodnoty 10 (např. ...,-10,0,10,20,30,...) ale ne například na hodnotě 4.5.
V případě časové osy je v AlignValue reálné číslo odpovídající absolutnímu času ve dnech. Například hodnota 1/24 ve vlastnosti AlignValue znamená, že levý okraj stupnice bude na nějakém násobku hodnoty 1 hodiny, (např. 00:00:00, 01:00:00, 02:00:00, 03:00:00, atd.).
2 - Zarovnání na násobek vzdálenosti dvou hlavních dílků stupnice. Ve vlastnosti AlignValue je zadána hodnota násobku vzdálenosti dvou hlavních dílků stupnice (např. 1.0 je celá vzdálenost dvou hl. dílků, 0.5 je polovina vzdálenosti). Na násobku takto vypočtené hodnoty bude levý/dolní okraj stupnice.
3 - Stejné jako AlignValue=2, ale pro vzdálenost dvou vedlejších dílků stupnice.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Typ zarovnání" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Určuje, na kterých hodnotách stupnice bude levý nebo dolní okraj stupnice. Například lze definovat, že levý okraj časové osy má být zarovnán na nějakou hodnotu, která je násobkem 1 minuty.
Viz také:
- tvScale.AlignValue (vlastnost)
- tvTicks.AlignType (vlastnost)
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oScaleTime = oTView.ScaleTime;
var oScaleValue = oTView.ScaleValue;

oScaleTime.AlignType = 0;
oScaleValue.AlignType = 0;
© MICROSYS, spol. s r.o.