Promotic

MinorTicksNum - vlastnost objektu tvScale

Popis:
Počet vedlejších dílků mezi dvěma hlavními. Počáteční hodnota této vlastnosti je -1 (znamená, že počet je vždy automaticky spočítán).
Syntaxe:
Long MinorTicksNum
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Počet vedlejších dílků v jednom hlavním" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oScaleTime = oTView.ScaleTime;
var oScaleValue = oTView.ScaleValue;

oScaleTime.MinorTicksNum = 3;
oScaleValue.MinorTicksNum = 2;
© MICROSYS, spol. s r.o.