Promotic

Stupnice hodnot - konfigurační okno

Popis:
Nastavení vlastností hodnotové stupnice.
Konfigurátory:
UmístěníTyp umístění hodnotové stupnice nebo časové stupnice
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Location.
0 - není zobrazena
1 - levá strana
2 - pravá strana
3 - obě strany
Směr růstu hodnotSměr vykreslování hodnot na časové ose nebo na hodnotové ose
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Direction.
0 - zdola nahoru
1 - shora dolů
Vzdálenost čárek stupniceVzdálenost stupnice od plochy grafu
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti Distance.
Vzdálenost popisků stupniceVzdálenost popisků stupnice od hlavních čarek stupnice (v pixelech).
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti LabelDistance.
Hlavní dílky stupnice
Typ zarovnáníTyp zarovnání hlavních dílů stupnice vůči hodnotám na ose (svislé).
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti AlignType.
Upozornění! Zarovnání stupnice není funkční na Webu a lokálně je funkční omezeně. Doporučuje se nepoužívat (zastaralé) a zůstává pouze z důvodu kompatability.
0 - Žádné zarovnání
1 - Automatické
2 - Podle absolutní hodnoty
3 - procento z délky hodnotové osy
Hodnota zarovnáníHodnota zarovnání Význam hodnoty závisí na nastavení konfigurátoru "Typ zarovnání".
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti AlignValue.
Upozornění! Zarovnání stupnice není funkční na Webu a lokálně je funkční omezeně. Doporučuje se nepoužívat (zastaralé) a zůstává pouze z důvodu kompatability.
Typ určení počtu dílkůTyp určení počtu hlavních dílků-popisků stupnice
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti tvTicks.CountType.
0 - automaticky
10 - podle vzdálenosti dvou dílků
20 - podle vzdálenosti dílků - procento z délky hodnotové osy
25 - zadáním počtu
Hodnota určuje počet dílkůPočet hlavních dílků popisků stupnice
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti tvTicks.CountValue.
Barva čárekBarva hlavních dílků stupnice.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti TicksColor.
Délka čárekDélka čárky hlavních dílků (v pixelech).
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti TicksLength.
Šířka čárkyŠířka čárky hlavních dílků (v pixelech).
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti TicksWidth.
Vedlejší dílky stupnice
Počet vedlejších dílků v jednom hlavnímPočet vedlejších dílků mezi dvěma hlavními.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti MinorTicksNum.
Barva čárekBarva vedlejších dílků stupnice.
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti MinorTicksColor.
Délka čárekDélka čárky vedlejších dílků (v pixelech).
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti MinorTicksLength.
Šířka čárkyŠířka čárky vedlejších dílků (v pixelech).
Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti MinorTicksWidth.
Popisky stupnice
Viditelnost:Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti LabelVisible a LabelBorderVisible
Barva:Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti LabelColor a LabelBorderColor
Písmo:Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti LabelFont a LabelBorderFont
Typ formátu:Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti LabelFormatType a LabelBorderFormatType
Hodnota formátu:Tento konfigurátor nastaví počáteční hodnotu vlastnosti LabelFormat a LabelBorderFormat

Historie:
Pm9.00.00: Vytvořeno
© MICROSYS, spol. s r.o.