Promotic

MinorTicksColor - vlastnost objektu tvScale

Popis:
Barva vedlejších dílků (těch kratších) stupnice (u těchto dílků nejsou popisky).
Syntaxe:
String MinorTicksColor
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva čárek" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Vlastnost vrací nebo nastaví RGB String v podobě "#RRGGBB".
Příklad1:
nastavení barvy jako RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oScaleTime = oTView.ScaleTime;
var oScaleValue = oTView.ScaleValue;

oScaleTime.MinorTicksColor = "#000080";
oScaleValue.MinorTicksColor = "#000080";
Příklad2:
Viz příklad v popise objektu tvScale - Podrobný popis objektu
© MICROSYS, spol. s r. o.