Promotic

MinorTicksColor - właściwość obiektu tvScale

Opis:
Kolor wskazów pozostałych (tych krótszych) podziałki (przy nich brak opisu).
Składnia:
String MinorTicksColor
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Kolor wskazów" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Właściwość zwraca lub ustawia RGB String w formie "#RRGGBB".
Patrz również:
- tvScale.MinorTicksLength (właściwość)
- tvScale.MinorTicksWidth (właściwość)
- tvScale.MinorTicksNum (właściwość)
Przykład1:
ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oScaleTime = oTView.ScaleTime;
var oScaleValue = oTView.ScaleValue;

oScaleTime.MinorTicksColor = "#000080";
oScaleValue.MinorTicksColor = "#000080";
Przykład2:
Patrz przykład w opisie obiektu tvScale - Szczegółowy opis obiektu
© MICROSYS, spol. s r. o.