Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

MinorTicksNum - wlaściwość obiektu tvScale

Opis:
Ilość wskazów pomiędzy dwoma głównymi. Wartość początkowa tej właściwości równa się -1 (oznacza, że ilość jest zawsze automatycznie policzona).
Składnia:
Long MinorTicksNum
Wołanie:
oScale.MinorTicksNum = n
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna niniejszej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Ilość wskazów w pomiędzy dwoma wskazami głównymi" niniejszego obiektu.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice