Promotic

MinorTicksNum - właściwość obiektu tvScale

Opis:
Ilość wskazów pozostałych pomiędzy dwoma głównymi. Wartość początkowa tej właściwości jest -1 (oznacza, że ilość jest zawsze automatycznie policzona).
Składnia:
Long MinorTicksNum
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Ilośćwskazów pozostałych w pomiędzy dwoma wskazami głównymi" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Patrz również:
- tvScale.MinorTicksLength (właściwość)
- tvScale.MinorTicksWidth (właściwość)
- tvScale.MinorTicksColor (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oScaleTime = oTView.ScaleTime;
var oScaleValue = oTView.ScaleValue;

oScaleTime.MinorTicksNum = 3;
oScaleValue.MinorTicksNum = 2;
© MICROSYS, spol. s r.o.