Promotic

TicksColor - właściwość obiektu tvScale

Opis:
Kolor opisów wskazów głównych podziałki (tych dłuższych, przy tych znajdują się opisy).
Składnia:
String TicksColor
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Kolor wskazów" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Właściwość zwraca lub ustawia RGB String w formie "#RRGGBB".
Patrz również:
- tvTicks (obiekt)
- tvScale.TicksLength (właściwość)
- tvScale.TicksWidth (właściwość)
Przykład:
ustawienie koloru przy pomocy RGB String w formie "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oScaleTime = oTView.ScaleTime;
var oScaleValue = oTView.ScaleValue;

oScaleTime.TicksColor = "#000080";
oScaleValue.TicksColor = "#000080";
© MICROSYS, spol. s r. o.