Update cookies preferences
Promotic

TicksColor - vlastnost objektu tvScale

Popis:
Barva popisků hlavních dílků stupnice (těch delších, u těchto dílků jsou popisky).
Syntaxe:
String TicksColor
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Barva čárek" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Vlastnost vrací nebo nastavuje RGB String v podobě "#RRGGBB".
Viz také:
- tvTicks (objekt)
- tvScale.TicksLength (vlastnost)
- tvScale.TicksWidth (vlastnost)
Příklad:
nastavení barvy pomocí RGB String v podobě "#RRGGBB"
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oScaleTime = oTView.ScaleTime;
var oScaleValue = oTView.ScaleValue;

oScaleTime.TicksColor = "#000080";
oScaleValue.TicksColor = "#000080";
© MICROSYS, spol. s r.o.