Promotic

LabelFormat - vlastnost objektu tvScale

Popis:
Formát popisků stupnice.
Syntaxe:
Variant LabelFormat
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Hodnota formátu:" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Kreslení popisků stupnice probíhá podle nastavení této vlastnosti pouze pokud ve vlastnosti tvTrend.LabelFormat je nastavena hodnota oTrend.LabelFormat="$dbind" (v jiném případě podle nastavení tvTrend.LabelFormat).

Nastavení této vlastnosti se liší podle nastavení vlastnosti LabelFormatType:
Pokud LabelFormatType=0, pak popisek je číslo, jehož přesnost je zadána ve vlastnosti LabelFormat a znamená počet platných cifer z rozdílu tvTrend.ValueMax a tvTrend.ValueMin.
Pokud LabelFormatType=1, pak popisek je číslo a do LabelFormat se nastavuje počet desetinných míst.
Pokud LabelFormatType=10, pak popisek je čas a do LabelFormat se nastavuje formátovací předpis v podobě například "%d.%m.%Y %H:%M:%S.%T", kde:
d=den (01-31),
m=měsíc (01-12),
Y=rok (např. 2023),
H=hodina (00-23),
M=minuta (00-59),
S=sekunda (00-59),
T=milisekunda (000-999) - lze zadat %nT, kde n je počet cifer 1, 2 nebo 3

Kterýkoli znak %d, %m, %Y, %M, ... lze vynechat a tak v zobrazení vynechat odpovídající položku času.

Pokud má být popisek rozdělen na více řádků, pak do textového řetězce je nutno vložit znak "nový řádek" (konstanta vbLf) například následujícím způsobem: LabelFormat = "%d.%m.%Y" & vbLf & "%H:%M:%S".
Počáteční hodnota u hodnotové stupnice je 1 (tzn. 1 desetinné místo), u časové stupnice je to řetězec "%d.%m.%Y" & vbLf & "%H:%M:%S".
Viz také:
- tvTicks (objekt)
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

oScaleTime.LabelFormatType = 10;
oScaleTime.LabelFormat = "%d.%m.%Y\\n%H:%M:%S";

oScaleValue.LabelFormatType = 1;
oScaleValue.LabelFormat = 2;
Příklad2:
Viz příklad v popisu vlastnosti LabelFormatType
Příklad3:
Viz příklad v popise objektu tvScale - Podrobný popis objektu
© MICROSYS, spol. s r.o.