Update cookies preferences
Promotic

LabelFormat - właściwość obiektu tvScale

Opis:
Format ocyfrowania podziałki.
Składnia:
Variant LabelFormat
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Wartość formatu:" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Wyrysowanie opisów podziałki przebiega według ustawienia tej właściwości tylko jeżeli we właściwości tvTrend.LabelFormat została ustawiona wartość oTrend.LabelFormat="$dbind" (w innym przypadku według ustawienia tvTrend.LabelFormat).

Ustawienie tej właściwości różni się według ustawienia właściwości LabelFormatType:
Jeżeli LabelFormatType=0, wtedy opis to liczba, której dokładność jest określona we właściwości LabelFormat oraz oznacza ilość ważnych cyfr pomiędzy tvTrend.ValueMax oraz tvTrend.ValueMin.
Jeżeli LabelFormatType=1, wtedy opis to liczba i do LabelFormat należy ustawić ilość miejsc dziesiętnych.
Jeżeli LabelFormatType=10, wtedy opis to czas i w LabelFormat należy ustawić formułę formatowania w formie na przykład "%d.%m.%Y %H:%M:%S.%T", gdzie:
d=dzień (01-31),
m=miesiąc (01-12),
Y=rok (np. 2024),
H=godzina (00-23),
M=minuta (00-59),
S=sekunda (00-59),
T=milisekunda (000-999) - można wprowadzić %nT, gdzie n oznacza ilość cyfr 1, 2 lub 3

Dowolny ze znaków %d, %m, %Y, %M, ... można pominąć i w ten sposób pominąć odpowiednią pozycję czasu.

Jeżeli opis ma być rozdielony do więcej wierszów, wtedy do łańcucha tekstowego jest konieczne włożyć znak "nowy wiersz" (stała vbLf) na przykład następująco: LabelFormat = "%d.%m.%Y" & vbLf & "%H:%M:%S".
Wartość początkowa dla podziałki wartości jest 1 (tzn. 1 miejsce dziesiętne), dla podziałki czasu to łańcuch "%d.%m.%Y" & vbLf & "%H:%M:%S".
Patrz również:
- tvScale.LabelBorderFormat (właściwość)
- tvTicks (obiekt)
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oScaleTime.LabelFormatType = 10;
oScaleTime.LabelFormat = "%d.%m.%Y\n%H:%M:%S";

oScaleValue.LabelFormatType = 1;
oScaleValue.LabelFormat = 2;
Przykład2:
Patrz przykład w opisie właściwości LabelFormatType
Przykład3:
Patrz przykład w opisie obiektu tvScale - Szczegółowy opis obiektu
© MICROSYS, spol. s r.o.