Update cookies preferences
Promotic

AlignType - właściwość obiektu tvScale

Opis:
Typ wyrównania lewej/dolnej krawędzi podziałki.
Niniejsza właściwość jest przestarzała (lecz funkcjonalna) oraz dogodniejszym jest zastosowanie właściwości tvTicks.AlignType.
Składnia:
Long AlignType
Wartości:
0 (domyślnie) - Żadne wyrównanie
1 - Wyrównanie na krotność wartości bezwzględnej. We właściwości AlignValue jest wprowadzona wartość (albo liczba rzeczywista w przypadku podziałki wartości lub czas typu Date w przypadku podziałki czasu), której krotność ma znajdować się na lewej/dolnej krawędzi podziałki.
W przypadku osi wartości (oś Y) w AlignValue znajduje się liczba rzeczywista. Na przykład 10 we właściwości AlignValue oznacza, że dolna krawędź podziałki będzie mieć wartość krotności 10 (np. ...,-10,0,10,20,30,...) lecz nie na przykład wartość 4.5.
W przypadku osi czasu w AlignValue znajduje się liczba rzeczywista, która odpowiada bezwzględnej dacie w dniach. Na przykład wartość 1/24 we właściwości AlignValue oznacza, że lewa krawędź podziałki będzie mieć wartość krotności 1 godziny, (np. 00:00:00, 01:00:00, 02:00:00, 03:00:00, itd.).
2 - Wyrównanie na krotność odległości dwu wskazów głównych podziałki. We właściwości AlignValue jest wprowadzona wartość krotności dwu wskazów głównych podziałki (np. 1.0 oznacza całą odległość dwu wskazów głównych, 0.5 oznacza połowę tej odległości). Na krotność tym sposobem obliczonej wartość będzie wyrównywana lewa/dolna krawędź podziałki.
3 - Tak samo jako AlignValue=2, lecz dla odległości dwu wskazów pozostałych podziałki.
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Typ wyrównania" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
 
Określa, wartości podziałki będzie mieć lewa lub dolna krawędź podziałki. Na przykład można określić, że lewa krawędź osi czasu ma być wyrównana na wartość, która jest krotnością 1 minuty.
Patrz również:
- tvScale.AlignValue (właściwość)
- tvTicks.AlignType (właściwość)
- PmgTrendViewer.ScaleValue (właściwość)
- PmgTrendViewer.ScaleTime (właściwość)
Przykład:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oScaleTime = oTView.ScaleTime;
var oScaleValue = oTView.ScaleValue;

oScaleTime.AlignType = 0;
oScaleValue.AlignType = 0;
© MICROSYS, spol. s r.o.