Promotic

AlignType - właściwość obiektu tvTicks

Opis:
Typ wyrównania wskazów głównych podziałki (obiektu tvScale) lub linii siatki (obiektu tvGrid) wobec wartości na osi (czasu/wartości).
Określa, które wartości podziałki będą posiadać wskaz główny (a tym również opis = label) lub linię siatki.
Na przykład można określić, że opis ma być dla wartości na osi czasu o godz. 10:00 a nastepnie każde 8 godzin.
Składnia:
Long AlignType
Wartości:
0 - Żadne wyrównanie
1 (domyślnie) - Automatyczne wyrównanie według aktualnego zakresu osi. Właściwość AlignValue nie jest wykorzystana.
2 - Wartość we właściwości AlignValue określa wartość absolutną, na której powinien być zamieszczony wskaz główny.
W przypadku osi wartości (Y) jest liczba rzeczywista. Na przykład 0 we właściwości AlignValue oznacza, że opis podziałki będzie przy wartości 0 oraz przy każdej następnej wartości według określenia ilości wskazów głównych CountType, CountValue.
W przypadku osi czasu jest liczba rzeczywista, odpowiednikiem czasu absolutnemu w dniach. Na przykład wartość 1/4 we właściwości AlignValue oznacza, że wskaz główny będzie przy wartości 06:00:00 godz., wartość 0 oznacza czas 00:00:00. Następne wskazy główne są określone ustawieniem właściwości CountType, CountValue.
3 - Wyrównanie w procentach.
We właściwości AlignValue jest określona wartość, przy której główny wskaz główny ma być określony w procentach wobec zakresu osi (długości). Na przykład wartość 30 oznacza, że wskaz główny będzie wraz z opisem w 30/100 długości osi (czasu, wartości).
Następne wskazy główne są określone ustawieniem właściwości CountType, CountValue.
10 - (ważna opcja tylko jeżeli wartość właściwości jest ustawiona w obiekcie tvTicks należącego do obiektu tvGrid)
Wyrównanie jest identyczne jak wyrównanie właściwości AlignType obiektu tvTicks należącego do obiektu tvScale, tzn. linie siatki (rastru) będą wyrównane dokładnie wobec głównych wskazów podziałki osi (wartości lub czasu).
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu. Wartość domyślna tej właściwości jest zdefiniowana w konfiguratorze "Typ wyrównania" tego obiektu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTicks;
var oTView = pMe.Items("../TrendView");

oTicks = oTView.ScaleTime.Ticks;
oTicks.AlignType = 3;

oTicks = oTView.ScaleValue.Ticks;
oTicks.AlignType = 3;
Przykład2:
Patrz przykłady w opisie obiektu tvTicks.
© MICROSYS, spol. s r.o.