Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Siatka osi wartości

Opis:
Ustawienia właściwości siatki osi wartości.
Pozycje konfiguracji:
WidocznośćWidoczność linii siatki.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Visible.

KolorKolor linii siatki.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Color.

SzerokośćSzerokość linii siatki.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Width.

Typ liniiTyp linii siatki.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości LineType.

0 - linia ciągła
1 - linia kreskowa
2 - linia wielopunktowa
3 - linia złożona punktowa
4 - linia złożona dwupunktowa
Typ wyrównaniaTyp wyrównania głównych działek podziałki, linii siatki względem wartości na osi.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości AlignType.

0 - Żadne wyrównanie
1 - Automatyczne
2 - Wg. bezwzględnej wartości czasu
3 - Wg. procentu długści osi wartości
10 - Tak samo jak wskazy główne podziałki
Wartość wyrównaniaWartość wyrównania głównych działek deskrypcji podziałki względem wartości. Znaczenie jest zależne od wartości "Typ wyrównania".

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości AlignValue.

Ilość liniiTyp określenia ilości wskazów głównych-deskrypcji podziałki lub linii siatki

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości tvTicks.CountType.

0 - Automatycznie
10 - Wg. odległości dwu wskazów
20 - Wg. odległości wskazów - procent z długości osi wartości
25 - Wg. ilości wskazów
70 - Linie przy wskazach głównych podziałki
80 - Przy głównych i elementarnych wskazach podziałki
Wartość określająca ilość liniiIlość wskazów głównych podziałki

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości tvTicks.CountValue.


Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice