Promotic

Siatka osi wartości - okno konfiguracyjne

Opis:
Ustawienia właściwości siatki osi wartości.
Konfiguratory:
WidocznośćWidoczność linii siatki.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Visible.
KolorKolor linii siatki.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Color.
SzerokośćSzerokość linii siatki.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Width.
Typ liniiTyp linii siatki.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości LineType.
0 - linia ciągła
1 - linia kreskowa
2 - linia wielopunktowa
3 - linia złożona punktowa
4 - linia złożona dwupunktowa
Typ wyrównaniaTyp wyrównania wskazów głównych podziałki, linii siatki względem wartości na osi.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości AlignType.
0 - Żadne wyrównanie
1 - Automatyczne
2 - Według bezwzględnej wartości czasu
3 - Według procentu długści osi wartości
10 - Tak samo jak wskazy główne podziałki
Wartość wyrównaniaWartość wyrównania wskazów głównych deskrypcji podziałki względem wartości. Znaczenie jest zależne od wartości "Typ wyrównania".
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości AlignValue.
Ilość liniiTyp określenia ilości wskazów głównych-deskrypcji podziałki lub linii siatki
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości tvTicks.CountType.
0 - Automatycznie
10 - Według odległości dwu wskazów
20 - Według odległości wskazów - procent z długości osi wartości
25 - Według ilości wskazów
70 - Linie przy wskazach głównych podziałki
80 - Przy głównych i elementarnych wskazach podziałki
Wartość określająca ilość liniiIlość wskazów głównych podziałki
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości tvTicks.CountValue.

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.