Promotic

Ticks - właściwość obiektu tvGrid

Opis:
Zwraca obiekt typu tvTicks - określa umieszczenie linii siatki na osi czasu lub na osi wartości.
Składnia:
Object Ticks
Notatka:
Właściwość przeznaczona tylko do odczytu.
 
Właściwość ta działa także w Web panelach.
Przykład1:
JavaScriptVBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGridTime = oTView.GridTime;
var oTicks = oGridTime.Ticks;
Przykład2:
Patrz przykłady w opisie obiektu tvTicks.
© MICROSYS, spol. s r.o.