Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Ticks - vlastnost objektu tvGrid

Popis:
Vrací objekt typu tvTicks - určuje umístění čar mřížky na časové nebo hodnotové ose.
Syntaxe:
Object Ticks
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGridTime = oTView.GridTime;
var oTicks = oGridTime.Ticks;
Příklad2:
Viz příklady v popisu objektu tvTicks.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice