Promotic

Ticks - vlastnost objektu tvGrid

Popis:
Vrací objekt typu tvTicks - určuje umístění čar mřížky na časové ose nebo na hodnotové ose.
Syntaxe:
Object Ticks
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad1:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var oGridTime = oTView.GridTime;
var oTicks = oGridTime.Ticks;
Příklad2:
Viz příklady v popisu objektu tvTicks.
© MICROSYS, spol. s r. o.