Promotic

Objekt tvTicks (TrendViewer dílky stupnice)

Popis:
Objekt pro konfiguraci rozložení dílků stupnice nebo čar mřížky
Vlastnosti a metody:
AlignTypeTyp zarovnání hlavních dílků stupnice, čar mřížky vůči hodnotám na ose
AlignValueHodnota zarovnání hlavních dílků popisků stupnice vůči hodnotám
CountTypeTyp určení počtu hlavních dílků-popisků stupnice nebo čar mřížky
CountValuePočet hlavních dílků popisků stupnice
Poznámka:
Objekt typu tvTicks je vlastněn dvěma typy objektů:
1) objektem typu tvScale a je přístupný pomocí vlastnosti tvScale.Ticks. Určuje počet hlavních dílků stupnice (těch delších) a přiřazení, které hodnoty na ose budou mít hlavní dílek (a tím i popisek). Například lze definovat, že popisek má být u hodnoty na časové ose v 10:00 hod a pak vždy každých 8 hodin. Počet vedlejších dílků (těch kratších) je určen vlastností MinorTicksNum.
nebo

2) objektem typu tvGrid a je přístupný pomocí vlastnosti tvGrid.Ticks. Určuje počet čar mřížky a přiřazení, které hodnoty na ose budou mít čáru mřížky.


Pokud jsou ponechány přednastavené vlastnosti tohoto objektu, pak počet, umístění a zarovnání hlavních dílků (těch delších) je počítáno automaticky a rozložení čar mřížky (svislých nebo vodorovných) je vždy stejné podle rozložení dílků odpovídající časové stupnice nebo hodnotové stupnice.
Objekt se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.
Příklad:
Nastavení rozložení dílků časové stupnice a hodnotové stupnice
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTicks;
var oTView = pMe.Items("../TrendView");

oTicks = oTView.ScaleTime.Ticks;
oTicks.AlignType = 3;   // zarovnání na absolutní hodnotu
oTicks.AlignValue = 1/4;   // zarovnání na hodnotu 06:00:00 časové osy
oTicks.CountType = "count";
oTicks.CountValue = 4;   // počet hlavních dílků je 4

oTicks = oTView.ScaleValue.Ticks;
oTicks.AlignType = 3;   // zarovnání na absolutní hodnotu
oTicks.AlignValue = 0;   // zarovnání na hodnotu 0 hodnotové osy
oTicks.CountType = "distancevalue";
oTicks.CountValue = 200;   // vzdálenost dvou hlavních dílků je 200
© MICROSYS, spol. s r.o.