Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Objekt tvTicks (TrendViewer dílky stupnice)

Popis:
Objekt pro konfiguraci rozložení dílků stupnice nebo čar mřížky
Vlastnosti a metody:
AlignType Typ zarovnání hlavních dílků stupnice, čar mřížky vůči hodnotám na ose
AlignValue Hodnota zarovnání hlavních dílků popisků stupnice vůči hodnotám
CountType Typ určení počtu hlavních dílků-popisků stupnice nebo čar mřížky
CountValue Počet hlavních dílků popisků stupnice
Poznámka:

Objekt typu tvTicks je vlastněn dvěma typy objektů:

1) objektem typu tvScale a je přístupný pomocí vlastnosti tvScale.Ticks. Určuje počet hlavních dílků stupnice (těch delších) a přiřazení, které hodnoty na ose budou mít hlavní dílek (a tím i popisek). Například lze definovat, že popisek má být u hodnoty na časové ose v 10:00 hod a pak vždy každých 8 hodin. Počet vedlejších dílků (těch kratších) je určen vlastností MinorTicksNum.
nebo
 
2) objektem typu tvGrid a je přístupný pomocí vlastnosti tvGrid.Ticks. Určuje počet čar mřížky a přiřazení, které hodnoty na ose budou mít čáru mřížky.
 
Pokud jsou ponechány přednastavené vlastnosti tohoto objektu, pak je počet, umístění a zarovnání hlavních dílků (těch delších) stupnice počítáno automaticky a rozložení čar mřížky (svislých nebo vodorovných) je vždy stejné podle rozložení dílků odpovídající stupnice časové nebo hodnotové.

Objekt se používá pouze pokud je nastaven grafický mód.

Příklad:
Nastavení rozložení dílků časové a hodnotové stupnice
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTicks;
var oTView = pMe.Items("../TrendView");

oTicks = oTView.ScaleTime.Ticks;
oTicks.AlignType = 3;  //zarovnání na absolutní hodnotu
oTicks.AlignValue = 1/4;  //zarovnání na hodnotu časové osy 06:00:00
oTicks.CountType = "count";
oTicks.CountValue = 4;  //počet hlavních dílků je 4

oTicks = oTView.ScaleValue.Ticks;
oTicks.AlignType = 3;  //zarovnání na absolutní hodnotu
oTicks.AlignValue = 0;  //zarovnání na hodnotu 0 hodnotové (Y-ové) osy
oTicks.CountType = "distancevalue";
oTicks.CountValue = 200;  //vzdálenost dvou hlavních dílků je 200
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice