Update cookies preferences
Promotic

TableOper - metoda objektu PmgTrendViewer

Popis:
Nastavení některých parametrů (šířky všech sloupců, ...) v tabulkovém módu.
Syntaxe:
Empty TableOper(String sOper, String sPar)
Parametry:
sOper(String) Textový řetězec určující typ prováděné operace
"colswidth" - Nastavení šířky všech sloupců
sPar(String) Hodnota parametru závisí na nastavení parametru sOper
"fittoview:xxx;" - Platné, pokud je nastaveno sOper="colswidth" - nastavení šířky všech sloupců tak, aby všechny sloupce byly zobrazeny najednou v prohlížeči bez nutnosti skrolovat. Zde xxx může nabývat hodnot:
eq - šířky všech sloupců jsou nastaveny na stejnou hodnotu nebo
pr - šířky všech sloupců jsou přepočítány a změněny podle vzájemného poměru (proporcionálně) svých šířek před voláním této metody.

Volání metody mění nastavení vlastnosti tvTrend.TableColumnWidth všech objektů tvTrend, jejichž zobrazení je povoleno. Viz: tvTrend.EnabledInTable, tvTrend.Visible.
Poznámka:
Tato metoda zatím není funkční ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.TableOper("colswidth", "fittoview:eq;");
© MICROSYS, spol. s r.o.