Promotic

TableTimeFormatType - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Typ formátování hodnot sloupce časů v tabulkovém módu.
Pro nastavení formátu hodnot časů je nutno nastavit vlastnosti TableTimeFormatType a TableTimeFormat.
Syntaxe:
Long TableTimeFormatType
Hodnoty:
10 - Vlastnost TableTimeFormat určuje formátovací předpis v podobě textového řetězce v syntaxi jazyka C.
Ve vlastnosti TableTimeFormat lze zadat, například řetězec "%d.%m.%Y, %H:%M:%S.%T", kde
d=den (01-31),
m=měsíc (01-12),
Y=rok (např. 2023),
H=hodina (00-23),
M=minuta (00-59),
S=sekunda (00-59),
T=milisekunda (000-999) - lze zadat %nT, kde n je počet cifer 1, 2 nebo 3

Kterýkoli znak %d, %m, %Y, %M, ... lze vynechat a tak v zobrazení vynechat odpovídající položku času.
20 (přednastaveno) - Automatický a optimalizovaný způsob zobrazení času, vlastnost TableTimeFormat není v tom případě použita.
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Typ formátování času" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
 
Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven tabulkový mód.
Viz také:
Příklad:
Hodnoty ve sloupci časů budou časy podle formátu: den.měsíc.rok hodina:minuta:sekunda.
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.TableTimeFormatType = 10;
oTView.TableTimeFormat = "%d.%m.%Y %H:%M:%S";
© MICROSYS, spol. s r.o.