Promotic

LastErr - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Numerický kód poslední vzniklé chyby.
Syntaxe:
Long LastErr
Hodnoty:
0 - Žádná chyba
30 - Špatná verze. Verze klienta a serveru si navzájem neodpovídají.
33 - Neznámá chyba
35 - Chyba ve vykreslení Pmg objektu
60 - Chyba v připojení k serveru, pravděpodobně selhalo volání oTrend.Connect
61 - Server neodpovídá
62 - Server nemá data, o které je žádáno, je nutno ověřit adresu žádaných dat
66 - Nepodařilo se zpracovat odpověď ze serveru
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
 
Tato vlastnost zatím není funkční ve Web obrazech
Viz také:
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
var nErr = oTView.LastErr;
if (nErr)
{
Pm.Debug(oTView.LastErrText);
}
© MICROSYS, spol. s r.o.