Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

LastErr - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Numerický kód poslední vzniklé chyby.
Syntaxe:
Long LastErr
Volání:
nErr = oTView.LastErr
Hodnoty:
0 - žádná chyba
30 - špatná verze. Verze klienta a serveru si navzájem neodpovídají.
33 - neznámá chyba
35 - chyba ve vykreslení Pmg objektu
60 - chyba v připojení k serveru, zřejmě selhalo volání oTrend.Connect
61 - server neodpovídá
62 - server nemá data, o které je žádáno, je nutno ověřit adresu žádaných dat
66 - nepodařilo se zpracovat odpověď ze serveru
Poznámka:
Vlastnost je určena jen pro čtení.
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice