Promotic

onTimeChange - událost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Událost je vyvolána při změně počátečního nebo koncového času prohlížeče.
Parametry:
pMe(Object) Reference na PmgTrendViewer objekt, ve kterém daná událost vzniká.
pEvent(Object) Reference na objekt, který popisuje informace o dané události.
pEvent.Range - (String) [pro čtení] Typ změny rozsahu časové osy.
"minmax": Pro grafický mód. Byl změněn levý i pravý čas.
Nové hodnoty jsou ve vlastnostech pEvent.TimeMinNew a pEvent.TimeMaxNew.
"mincount": Pro tabulkový mód. Byl změněn nejstarší (spodní) čas.
Ve vlastnosti pEvent.TimeMinNew je nová hodnota.
Ve vlastnosti pEvent.TimeMaxNew je: null pro JavaScript nebo Empty pro VBScript.
"maxcount": Pro tabulkový mód. Byl změněn nejnovejší (horní) čas.
Ve vlastnosti pEvent.TimeMaxNew je nová hodnota.
Ve vlastnosti pEvent.TimeMinNew je: null pro JavaScript nebo Empty pro VBScript.
pEvent.ZoomChanged - (Boolean) [pro čtení] Příznak, že došlo ke změně rozsahu časové osy nebo jen k posunutí.
Vlastnost se používá pouze pokud je nastaven grafický mód. Pro tabulkový mód je vždy false.
false: bylo jen posunutí časové osy
true: byl změněn i rozsah časové osy
pEvent.Zoom - (Double) [pro čtení] (rozsah) Skutečný rozsah časové osy (TimeSpan).
Je to v zásadě rozdíl pEvent.TimeMaxNew - pEvent.TimeMinNew, ale řeší i situaci, kdy je mezi oběma časy přechod: zimní čas - zimní čas.
pEvent.TimeMinNew - (Date) [pro čtení i zápis] (od) Počáteční nový čas.
pEvent.TimeMinType - (Long) [pro čtení i zápis] Typ času ve vlastnosti pEvent.TimeMinNew.
Parametr nabývá hodnot stejných jako vlastnost TimeSetType.
pEvent.TimeMaxNew - (Date) [pro čtení i zápis] (do) Koncový nový čas.
pEvent.TimeMaxType - (Long) [pro čtení i zápis] Typ času ve vlastnosti pEvent.TimeMaxNew.
Parametr nabývá hodnot stejných jako vlastnost TimeSetType.
Poznámka:
Tato událost je funkční i ve Web obrazech. Nefunguje však zápis do vlastností pEvent.TimeMin.. a pEvent.TimeMax...

Každá změna v nastavení časů levého nebo pravého okraje prohlížeče (např. voláním metod ScrollTime a ZoomTime, tiknutím autoscrollu nebo uživatelsky posunem časové osy - tažením myši) vyvolává automaticky žádost objektů tvTrend o data a je vyvolána událost onReadData.

V čase vyvolání této události ještě nedošlo k vyslání žádosti objektů tvTrend (pokud jsou připojeny k nějakému serveru) o data a taktéž ještě není vyvolána událost onReadData. V této události lze změnit vlastnosti pEvent.TimeMinNew a pEvent.TimeMaxNew a ovlivnit tak chování prohlížeče.
Ve skriptu této události lze z vlastností TimeMin a TimeMax přečíst ještě původní časy před vyvoláním posunu časové osy.

Tato událost je vyvolána i při inicializaci prohlížeče trendů při otevření obrazu.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

if (pEvent.ZoomChanged)
{
var tZoom = pEvent.Zoom;
var sZoom = Pm.FormatDate(tZoom, "%H:%M:%S");   // time range < 1 day
}

Historie:
Pm9.00.00: Nová vlastnost pEvent.Zoom.
© MICROSYS, spol. s r.o.