Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

AutoscrollRate - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Perioda v sekundách, se kterou dočítá prohlížeč data ze zdroje trendu u všech objektů tvTrend, které byly metodou tvTrend.Connect připojeny k nějakému zdroji dat. Data jsou dočítána pouze pokud je vlastnost Autoscroll nastavena na true.

Lze zadat hodnotu jen větší nebo rovno 0.2 sekundy.

Při dočítání je vyvolána událost onReadData.

Syntaxe:
Double AutoscrollRate
Volání:
oTView.AutoscrollRate = n
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Přednastavená hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Perioda dočítání dat [sec]" tohoto objektu.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");
oTView.AutoscrollRate = 2;
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice