Update cookies preferences
Promotic

AutoscrollRate - vlastnost objektu PmgTrendViewer

Popis:
Perioda v sekundách, se kterou dočítá prohlížeč data ze zdroje trendu u všech objektů tvTrend, které byly metodou tvTrend.Connect připojeny k nějakému zdroji dat. Data jsou dočítána pouze pokud vlastnost Autoscroll je nastavena na true.
Lze zadat hodnotu pouze větší nebo rovno 0.2 sekundy.
Při dočítání je vyvolána událost onReadData.
Syntaxe:
Double AutoscrollRate
Poznámka:
Vlastnost je určena pro čtení i zápis. Výchozí hodnota této vlastnosti je definovaná v konfigurátoru "Perioda dočítání dat [sec]" tohoto objektu.
 
Tato vlastnost je funkční i ve Web obrazech.
Příklad:
JavaScriptVBScriptVyber a zkopíruj do schránky

var oTView = pMe.Items("../TrendView");

var nAutoRate = oTView.AutoscrollRate;   // Čtení z vlastnosti
oTView.AutoscrollRate = 2;   // Zápis do vlastnosti
© MICROSYS, spol. s r.o.